Maalbeek

Foto: Jelle Vanthuyne.

We gingen op weg zoals elke ochtend

We gingen op weg zoals telkens weer

Toen daalde de zwarte regen neer

Voor jou geen dinsdag meer

Drukke metro een laatste zoen

Vertrouwde stop waarom anders doen

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Bedolven in stof van haat en woede

Bedolven in schoonheid zoet

Zo dichtbij de hel onder de grond

Waar onze liefde vond

Ontspoorde gekken gemene gril

Toen stierf de tijd en het werd stil

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Europa schrok en keek naar jou

Europa huilde om man en vrouw

Kon ik je maar een knuffel geven

Was jij maar bij mij gebleven

Verdronken rivier huilende dagen

Na woede nog zovele vragen

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Onze ontmoeting daar plots gedaan

Onheil en een donkere traan

We omarmden elkaar daar zonder zorgen

Maar waar is nu de weg naar morgen

Je bleef daar achter op jankende treden

Heden werd toen het verleden

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Hun dromen maken wij vandaag

Hun namen als een tweede laag

De stad verbonden in elke hoek

Laat haat voor eeuwig zoek

De stad verbonden in elke hoek

Laat haat voor eeuwig zoek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

De weken tellen geen dinsdagen meer

De uren zoeken minuten weer

Ach irissen zullen er altijd bloeien

Uit donker het licht blijven stoeien

De stad verbonden in elke hoek

Laat haat voor eeuwig zoek

De stad verbonden in elke hoek

Laat haat voor eeuwig zoek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Maalbeek, Maalbeek, Maalbeek

Tweede laureaat Nekka Liefde voor Lyriek wedstrijd 2019.

Herinnering aan hem

Illustratiefoto: Ray Zamarripa.

Mijn ogen bloosden als roze kersen

In mijn mond de smaak van vroeg hooipersen

Een augustus waar zelfs het begin uitbleef

De zomer als stroop op mijn lippen dreef

Het was vijf voor sixpack dat moment

Zalig storend, intens latent

De iris versmachtte de puppy pupil

Zoals alleen een zwangere engel dat wil

Kuifharen bedaarden zijn jonge manjaren

Blote bast, bink van storm en duizend baren

Mijn kaasstengel zoetzure zoutbittere umami

Voor mijn hart … potenzialmente fatali

Jou neus een perfecte hoek van schoonheid

Mijn onmetelijke hunker een delicate slaafsheid

Kon ik jou maar opnieuw aanraken

Terugvinden onder een bezweet ochtendlaken

Al jou geuren verorberen als ontbijt

Innig kussen, zonder schaamte, zonder spijt

Als één moordtuig onze spieren elkaar belasten

Heet, ruig en vurig, mogelijkheden aftasten

Tot we ademden langs dezelfde mond

Gisteren en morgen niet langer bestond

Kon dat moment andermaal komen

Hij, herinnering, mijn brave dromen

Foto: Erre Castillo.

Eén van de 86 laureaten van de dichtwedstrijd Mijn herinnering van Gerard Rozeboom in samenwerking met uitgeverij aquaZZ, die gepubliceerd gaan worden in een gelijknamige dichtbundel. De uitslag onder 186 inzendingen werd bekend gemaakt op 6 juni 2019.

De levenscyclus van zeven jaar

ANTROPOSOFISCH LEVEN – 17 mei 2016 – Je bent baby, schoolkind, puber, volwassene. Je hebt je karakter, en je hebt je eigen, unieke ervaringen die je vormen. Steeds is je leven in beweging. Vanuit de antroposofie kunnen we naar de mens kijken als een wezen dat zich telkens in een andere ontwikkelingsfase bevindt; elke fase van de levenscyclus beslaat dan een periode van grofweg zeven jaar. De materie is erg interessant, en er is al veel over geschreven. In deze blog schrijf ik er ook over, vanuit mijn persoonlijke interpretatie, beleving, en in een poging de materie iets tastbaarder te maken. Ik houd het vrij eenvoudig, en geef een overzicht van de levensfasen en hun thema’s. De nadruk leg ik op de kindertijd en jeugd.

gekleurde verjaardagskaarsen

0-7 jaar: de fase van de goedheid

In deze eerste fase wordt in de baarmoeder het lichaam gevormd. De organen worden aangelegd, het hart gaat kloppen. De foetus bereidt zich voor in het donker en de omhulling van de baarmoeder, en wordt geboren wanneer hij of zij daar klaar voor is. Het ongeboren kind ontvangt al inzichten over de directe omgeving en de rolverdeling in het gezin waar hij of zij in geboren zal worden. De ziel van de mens (het kind) heeft al vanuit de wereld naast de onze de ouders uitgekozen. De geboorte is voor het kind, net als voor de ouders, een aangrijpende gebeurtenis, waarvan het bij moet komen. Goedheid is dan erg van belang.

Wat is goedheid?

Goedheid is warmte, geborgenheid, voeding, streling, zachte zang en verhaaltjes, een veilige plek om te slapen. Vanaf de geboorte maakt het kind opnieuw een grote ontwikkeling door. Het ontwikkelt zijn aardse fysieke lichaam, leert zitten, lopen, taal en sociaal gedrag. Het gaat van wezentje in de baarmoeder naar baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind. Het leert de beginselen van het zelfstandig zijn, waarbij het omringd mag worden door goedheid. Waar mogelijk passen de ouders zich aan de ontwikkeling van het kind aan, aan de mens in wording. Het is van belang je kind te steunen in de authenticiteit, de eigenheid.  Een veilige bedding kun je waarborgen door het stellen van duidelijke grenzen.

7-14 jaar: de fase van de schoonheid

In deze fase leert het kind het Ik-gevoel te ontwikkelen. De individualiteit en het ego worden gevormd. Zelfexpressie is van groot belang in deze fase. Kijk wat het kind nodig heeft, en wat het zelf wil; kinderen weten zelf heel goed wat er voor hen werkt. Belangrijk is het om hierin mee te gaan zoveel als maar kan.

Waarin wordt schoonheid zichtbaar?

Het ene kind zal zijn of haar plek in de wereld beter vorm leren geven door het volgen van toneellessen, het andere heeft sport nodig. Weer een ander zal boeken verslinden, of haar ziel in het zingen kunnen vinden. Expressie draagt bij aan het vormen van het Zelf en van het ego. Om jezelf te begrijpen, moet je je kunnen uiten. Als dat in harmonie kan en mag, bloeit de wereld op: je ervaart schoonheid.

14-21 jaar: de fase van de waarheid

De mens gaat in deze fase opzoek naar de eigen waarheid. “In welke wereld ben ik terecht gekomen, wat vindt mijn omgeving van de wereld, en wat vind ik er zelf van?” De jongvolwassene zal proefondervindelijk alles uitproberen. Het onderliggende doel is om zich (onbewust) de emotionele en mentale vermogens eigen te maken en uit te diepen. Veel tegenstrijdigheden zijn tegelijk aanwezig in deze fase, vandaar dat jongvolwassenen soms niet te volgen zijn voor de buitenwereld. We leven in een cultuur waarin deze fase dikwijls bekritiseerd wordt. Ik denk dat het anders kan. Eens waren we allemaal in deze fase, en hoe belangrijk was het voor ons om onze eigen waarheid te kunnen vinden? Wie begrip toont voor de mens in deze fase, helpt het proces te ondersteunen en de onderlinge band uiteindelijk te versterken. Daarbij moeten we niet vergeten dat wij een groot deel van onze verantwoordelijkheid over onze kinderen al verliezen in deze fase. De jongvolwassene leert om zelf verantwoordelijk te zijn. Wat fijn kan zijn in deze fase is literatuur, muziek, musea, natuur en films.

21-28 jaar: de fase van de verfijning

De volwassenheid wordt bereikt in deze fase. De jongvolwassen mens neemt zijn of haar plek in in de wereld, als individu, maar ook in verbondenheid. In deze fase kies je voor de basishouding en plek in en ten aanzien van de wereld om je heen. Het individuele pad wordt duidelijker, en je hebt je een eigen mening gevormd ten aanzien van alle sociaal-culturele thema’s en de persoonlijke levensinvulling.

28-35 jaar: de fase van het inzicht

In deze fase is er een “tweede geboorte” in het individu. De eigen persoonlijkheid maakt zich nu echt los uit het geheel, en vormt zich helder en standvastig. Creativiteit ten opzichte van het leven hoort hierbij. Ik weet wie ik ben, wat ik kom doen, alleen misschien nog niet altijd hoe…

35-42 jaar: de fase van het ontvouwen

Nu wordt het doel van de mens in dit leven zichtbaar, en meestal breekt er een relatief rustigere periode aan, waarin je weet hoe te reageren en te floreren in de wereld. Sommigen zullen hun persoonlijkheid willen “zuiveren” en opnieuw willen beginnen.

42-49 jaar: de fase van de uniciteit

De mens heeft een eigen levensweg gevormd, en het pad is helder. In deze fase leidt dat tot tevredenheid over de dagelijkse routine en rust daarin, of juist het omgekeerde. In dat geval herzie je je eigen houding en je maakt een ommezwaai.

49-56 jaar: de fase van het overzicht

In positieve zin kan de mens in deze fase een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen tegenover de wereld om zich heen. Er kan een vorm van mentorschap ontstaan en  van dienstbaarheid. Je geeft door wat je hebt geleerd. In negatieve zin kan het zijn dat de mens in de vorige fase vast is komen te zitten, en dan ontstaat er in feite stilstand in de ontwikkeling en het gedrag.

56-63 jaar: de fase van de intuïtie

In deze fase is er een “derde geboorte” mogelijk. De spirituele beleving mag nu doorbreken naar buiten toe, zonder schaamtegevoel of verborgenheid, er is een manifestatie van de mens als individu, de weg die aan deze fase vooraf is gegaan is helderder voor jezelf. In negatieve zin kan men zich afgescheiden gaan voelen van het gevoelsleven en kan er een angst ontstaan voor de dood.

Vanaf 63 jaar: de fase van de voorbereiding

In deze fase, en tot de dood, bereidt de mens zich voor op het leven na dit leven. Dit kan zich grofweg op twee manieren uiten: óf je hebt de ervaringen uit dit leven als volle verantwoordelijkheid in jezelf opgenomen, en straalt liefde en wijsheid uit in deze laatste fase. Óf je verliest het gevoel voor dit leven, er ontwikkelt zich verstarring, angst en een gevoel van zinloosheid en leegheid. Dan is deze fase niets anders dan het grote wachten…

Leestips over de levenscyclus

Tot zover mijn inleiding tot de zevenjaarscycli belicht vanuit de antroposofie en mijn eigen waarheid. Ik hoop dat je er wat aan hebt, en dat het vragen en inzichten bij je opwekt.

Ik geef graag nog een paar leestips mee:

www.kore.nl/antroposofische-begrippen

En de boeken:

  1. Ontwikkelingsfasen van het Kind van Bernard Lievegoed
  2. Waarheid, Schoonheid, Goedheid van Rudolf Steiner

Lees meer……

Antroposofische elementen
Kinderverjaardag
kaars aansteken
De inwijdingsweg

Naomi Rowaan.

Bron: Antroposofisch Leven.

Vriend de vogel

Oh vogel, klein, maar fijn.

Zoudt gij vandaag mijn vriendje willen zijn?

Gij met uwe grote staart.

Wat kost dat ding, wat is het u waard?

Oh vogel, klein maar fijn.

Zoudt gij vandaag mijn vriendje willen zijn?

Ik ben jaloers op uwe staart.

Hij is nog langer dan die van een paard.

Van waar hebt gij al die vederen vergaart?

Ze geven u schoonheid, kracht en zoveel vaart.

Ach, gij schrijverke, ik stond vanmorgen op.

Ik had opeens twee pluimpjes op mijne kop.

Waarom met al uw wijsheid zegt ge daar niets van?

Met uw intelligentie zoals water in een kan.

Nee, gij kijkt alleen naar mijne staart.

En vraagt mij constant ‘wat is hij waard?’

Ik zal u zeggen heel stil en fijn.

Wat mijn pluimenstaart waard zal zijn.

Hij is nog minder waard dan klei.

Maar vooral, hij is en blijft van mij!

Kijken naar mijn staart mag je oh zo veel.

Maar betalen en krijgen is niet uwe deel.

Dag schrijverke, zeg, tot ziens ik vlieg nu weg.